Turisrtické stezky

Červená stezka

Začíná v Praze Radotín odkud vede přes Solopysky, Vonoklasy, Karlík (kde jsou zbytky základů hradu Karlík), dále přes obec Mořinka na Karlštejn. Odtud kolem Dubu sedmi bratří dojdete k Bubovickým vodopádům, odkud se vydáte do Svatého Jana pod Skalou. Po prohlídce Benediktínského kláštera vás čeká poslední úsek stezky, který vás dovede až do Berouna.

Délka trasy: asi 28 km.

Modrá stezka

Začíná v Karlštejně u Dubu sedmi bratří a směřuje přes Mořinu (starý židovský hřbitov) do Roblína,Vonoklas a Černošic a končí v Praze Radotín.

Délka trasy: asi 12 km.

Žlutá stezka č.1

Začátek stezky je u lomu Velká Amerika, kolem které dojdete k Malé Americe a dále do Karlštejna k Dubu sedmi bratří. Odtud se musíte vydat po červené stezce až ke Kubrychtově boudě, kde opět navazuje žlutá stezka dolů do Srbska. V Srbsku se vydáte přes lávku a dojdete na Kodu,Tobolku až na Zlatého koně, kde jsou Koněpruské jeskyně a poté můžete pokračovat dál přes Havlíčkův Mlýn a Kotýz do Berouna - Popovic,kde stezka končí.

Délka trasy: asi 20 km.

Žlutá stezka č.2

Začátek stezky je stejný jako žlutá stezka č.1, a to až do Srbska, tady pak odbočíte před lávkou do prava a přes Hostím dojdete do Svatého Jana pod Skalou a pokračujete kolem Záhrabské, kde se napojíte na červenou stezku a dojdete do Berouna.

Délka trasy: asi 20 km.